• Budova KunstWandelhalle

KunstWandelhalle v Bad Elsteru

Architektonický zážitek v historickém lázeňském parku

Výtvarné umění má v Bad Elsteru dlouhou tradici. Poté co prostory »Wandelanlagen«, které byly budovány od poloviny 19. století, již nedostačovali rostoucím nárokům, nechal Saský úřad pro pozemní stavby (Sächsisches Hochbauamt, arch. Dr. Kramer a Dutzmann) vystavět v letech 1928/1929 vytápěnou, prosvětlenou novou »Wandelhalle« ve stylu Bauhas z labského pískovce z okolí obce Postelwitz, s ozdobnou kašnou před budovou. Wandelhalle se od té doby stala významným fórem výtvarného umění. 

Plastiky umístěné vpravo a vlevo od kašny se nazývají "Matka s dětmi" a "Muž se psem" a vytvořil je v roce 1938 Paul Berger (*1899 Zwickau/ †1949 Drážďany). V levém bočním křídle (bývalý "Solný pramen") se nachází Sächsische Bademuseum Bad Elster, Saské muzeum lázeňství, znovuotevřené v dubnu 2009. V pravém bočním křídle KunstWandelhalle se nachází nejstarší využívaný pramen Bad Elsteru - "Moritzquelle" (Mořicův pramen), který byl objeven již roku 1669, a také dvě plastiky sochaře a architekta Arno Brekera (*1900 Elberfeld / †1991 Düsseldorf). 

V centrální části se celoročně konají různé koncerty a také výstavy umění nejrůznějších žánrů. Umělecké sdružení Kunstverein Bad Elster e.V. jako partner společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH přitom chce podporovat zejména profesionální umělecký dorost středního Německa. Proto se v sérii »MLADÉ PÓDIUM« konají výstavy a koncerty v úzké spolupráci se saskými akademiemi umění a hudby.

Pravidelné výstavy v KunstWandelhalle chtějí zábavnou formou spojovat minulost s budoucností i tradici se současností. Regionální i nadregionální umělci přitom mají nově oživit umělecký prostor Bad Elster a zachovat historickou tradici.