• Prohlídky pro d?ti

Výstavní pedagogika

Smyslové zážitky z umění!


Schopnost užít si umění není něčím zcela samozřejmým, není to dar, který každému jen tak spadne do klína, spíše je to schopnost, která - stejně jako každý duševní majetek - vyžaduje péči, rozvoj a podporu

Max Sauerlandt, 1911

Pro rozpoznání, pochopení, prožívání a užívání si umění nabízíme návštěvníkům všech věkových skupin rozmanité možnosti. U nás naleznete nabídky akcí, prohlídek, kurzů, které zohledňují různé zájmy našich návštěvníků.

Pedagogické nabídky lze připravit s našimi zaměstnanci a společně je realizovat. Cílem je umožnit návštěvy umění tak, aby byly nejen poutavé, ale byly také v souladu se vzdělávacím plánem a dokázaly nadchnout mladé lidi pro umění.